Patronat del Misteri d'Elx

Informació

On

El Patronat del Misteri d'Elx té la seu en la denominada Casa de la Festa. És un edifici construït sobre les restes de l'hospital medieval de la ciutat, com ho demostren la porta d'accés i un balcó d'estil renaixentista que encara es conserva. En esta Casa -inaugurada a l'agost del 1988- es concentren les oficines administratives, la sala de reunions, les sales d'assaigs, els magatzems de vestuari, la perruqueria, la il·luminació i altres elements escènics, així com l'arxiu i la biblioteca. Està situada al costat de l'antiga ermita de Sant Sebastià (segle xv) -hui convertida en sala de projeccions del Museu Municipal de la Festa- que va albergar, fins al 1648, la imatge de la patrona de la ciutat, i que ha servit sempre de camerino per als cantors de l'obra. Des d'esta ermita, situada a uns cinquanta metres de la basílica de Santa Maria, partix el seguici de personatges a l'inici de la celebració.

Ampliar mapa

Horari: 10 a 13,30 h. y 17 a 20 h.

Direcció: Carrer Major de la Vila, 27 - 03202-Elche (Alicante)

Telèfon: 965 45 61 12

Adreça electrònica: comunicacion@misteridelx.com


  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors