Patronat del Misteri d'Elx

INFORMACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2017

13 ago 2016

a)                 Informació sobre contractes (Document adjunt)

b)                Dades estadístiques (Document adjunt)

c)                 Convenis Subscrits (Document adjunt)

d)                Encàrrecs de Gestió

-El Patronat no ha encomanat gestions a Tercers

e)                Subvencions i Ajudes Públiques Concedides

-El Patronat no ha concedit Subvencions ni ajudes

f)                 Pressupostos (Document adjunt)

g)                 Retribucions per alts càrrecs:

-Els Càrrecs dels directius a qui es refiere l'articule 25 de la Llei 2/2015 de 2 d'abril. Són de caràcter gratuït segons el que establix la Llei del Misteri.

h)                 Comptes anuals i informes d'Auditoria .

i)                   Informació Bàsica de finançament 

j)                  Deute Públic

k)                Període Mitjà de pagament

-Enllaç Información

l)                  Inventari de Béns i Drets (Document adjunt)

m)               Gastos de Caixa Fixa

-L'Entitat no té Caixa Fixa

n)                 Cost de Campanyes de Publicitat (Document adjunt)

o)                Enquestes

-El Patronat no ha realitzat enquestes

Moviments Bancaris

moviments bancaris  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors